Založ si blog

Televízne telefonické hry a Ministerstvo financií. Jedna firma?


 

Rozmýšlali ste niekedy nad tým ako fungujú telefonické hry ktoré sa vysielajú obvykle v noci na skoro každej televíznej stanici ? Moderátori sa pýtajú na primitívne otázky a nik nevolá a nevolá. Poviete si, asi všetci spia, tak tam zavolám. Lenže po zavolaní Vám hovor zdvihne automat, poďakuje sa za zavolanie, oznámi že máte skúsiť šťastie znova a Váš hovor preruší. Samozrejme po odrátaní nemalej čiastky z Vášho telefónneho účtu. Aby sa nepovedalo, tak keď sa nazbiera dostatočný počet bubáčikov na nový mercedes prevádzkovateľa, tak jedného diváka prepoja do štúdia. Zdá sa Vám to v poriadku ? Mne sa nezdalo, tak som sa na to bližšie pozrel a našiel som pár veľmi zaujímavých paragrafov a podmienok, ktoré sa podľa mňa porušujú. S mojími zisteniami som oboznámil organizáciu ktorá prevádzkuje portál www.nehraj.sk a Ministerstvo financií.

 

Prikladám sem moje podanie a odpoveď z ministerstva. Názor si môžete urobiť samy.

 

Email na Ministerstvo financií zo dňa 17.7.2010:

 

Dobrý deň, neviem či sa obraciam na správnu inštitúciu, ale mám podozrenie že mnohé televízne telefonické hazardné hry porušujú zákony. Konkrétne Zákon č. 171/2005  zo 16. marca 2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne paragraf 3, článok 6

 

“Hry,ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry,najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazujú.”

 

Ďalej paragraf 51 článok 1.

 

“Prevádzkovatelia hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú povinní pri zverejňovaní informácií o hazardnej hre zverejniť, kde sa hráč môže oboznámiť s herným plánom.”

 

Pokiaľ ide o článok 6, tak všetci hráči nemajú rovnaké podmienky, pretože sám prevádzkovateľ sa rozhodne kedy “prepojí” volaného do štúdia.Obvykle až vtedy keď sa nazbiera dostatočný počet peňazí od neúspešných hráčov. Alebo rôzne nastaví pravdepodobnosť koľko ľudí za hodinu prepojí do štúdia. Je porušovaný aj paragraf 51, článok 1. Prevádzkovatelia uvádzajú telefónne číslo kde sa dá oboznámiť s podmienkami hry, alebo internetovú stránku, ktorá je ale často zle čitateľná, alebo skroluje v dolnej časti obrazovky a je možné ju zhliadnuť iba na chvíľu napr. po minútovom čakaní. Jedna z takých hier je napríklad tá, ktorá aj cez deň beží na stanici MusicBox. Službu zabezpečuje Mediatex.

 

Z podmienok hry na stránke www.mcbox.tv vyberám:

 

.5. Priame presmerovanie prebieha tak, že súťažiaci zavolá na audiotexové číslo zverejnené na obrazovke a následne sa ho systém priamo pokúša presmerovať do štúdia. K presmerovaniu do štúdia dôjde náhodným výberom volajúceho v náhodnom čase alebo v čase určenom výrobcom, pokiaľ na linke nie je iný volajúci alebo pokiaľ sa výrobca nerozhodne inak.

 

Je tam napísané, že k presmerovaniu dôjde náhodným výberom, ale nie je uvedené akým náhodným výberom. Či je to pravdepodobnosť 0,1 či 0,0001, alebo 0,0000000000000001. Táto informácia tam chýba.Ďalšia vec je, že k presmerovaniu môže dôjsť v čase určenom výrobcom. Čo je to za hlúposť ? To jasne porušuje paragraf 3 článok 6 zákona.  Neviem si predstaviť ako je možné že takéto podvody beztrestne existujú už celé roky v televíziách.Prosím o prešetrenie takýchto hier na všetkých slovenských televíznych staniciach. Najčastejšie vysielaných na TV JOJ, TA3, MusicBox, TV Markíza.

 

Ďakujem

(podpis, adresa, kontakt)

———————————————————————————–

 

Odpoveď prijatá listom zo dňa 21.7.2010 :

 

Zaslanie stanoviska k podaniu

 

Ministerstvu financií Slovenskej republiky bolo dňa 17.7.2010 doručené Vaše e-mailové podanie ktorým namietate, že mnohé televízne hry porušujú zákony.

 

Po posúdení Vášho podania vo veci porušenia zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“ďalej len zákon o hazardných hrách”) pri prevádzkovaní interaktívnej televíznej vedomostnej súťaže vysielanej na TV MUSIC BOX Vám zasielame nasledovné stanovisko:

 

Vedomostná súťaž “CASINO MUSIC” pre divákov TV MUSIC BOX nevykazuje znaky hazardnej hry v zmysle zákona o hazardných hrách. Podľa ustanovenia paragrafu 3 ods. 1 zákona o hazardných hrách “hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru v peniazoch, veciach, alebo právach, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore hazardnej hry”.

 

Preskúmaním Vášho podnetu nebolo zistené porušenie ustanovení zákona o hazardných hrách, nakoľko uvedená vedomostná súťaž nevykazuje znaky hazardnej hry podľa ustanovení paragrafu 3 ods. 1 zákona o hazardných hrách. Podľa “Pravidiel vedomostnej súťaže CASINO MUSIC” v časti III. “Účasť na hre” v bode 3.1 je uvedené: “Účasťou v hre súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami týchto pravidiel a považuje ich za záväzné ………….” Pravidlá vedomostnej súťaže v časti VII.

 

“Sťažnosti” umožňujú Vám ako hráčovi podať sťažnosť písomnou formou najneskôr do 7 pracovných dní od vysielania na adresu: MEDIATEX, s.r.o., P.O.BOX 60, 831 04 Bratislava alebo info@mediatex.sk s označením “Sťažnosť”.

 

Na základe vyššie uvedeného je Vaše podanie neopodstatnené, nakoľko Vami uvedené skutočnosti nespadajú do pôsobnosti MF SR a orgánov štátnej správy v oblasti hazardných hier.

 

S pozdravom

 

Ing. XXXXX YYYYYYYYY generálna riaditeľka

 

Vybavuje Ing. XXXXX

 

(Koniec listu)

———————————————————————————-

 

Ak sa nad tým trocha zamyslíte, naozaj tieto telefonické hry nevykazujú znaky hazardných hier ? Páni na Ministerstve tvrdia že nie. Napíšem to sem ešte raz.

 

Podľa ustanovenia paragrafu 3 ods. 1 zákona o hazardných hrách “hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru v peniazoch, veciach, alebo právach, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore hazardnej hry”.
Ja neviem ako iní, ale podľa mňa spĺňajú túto definíciu celkom dobre.

 

Ja si myslím že pri televíznych telefonických hrách závisí výsledok hry prevažne od náhody, keďže je počítačom náhodne vybraný volajúci. Je splnená aj prvá veta definície, že hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru. Vedomostnou súťažou sa toto nazvať určite nedá.

 

Ďalšia veta definície hazardnej hry, že výsledok nesmie byť nikým ovplyvniteľný je trochu zvláštna. V predchádzajúcej vete sa totiž nachádza definícia, že výsledok hazardnej hry závisí výlučne, alebo prevažne od náhody. Ak mám hazardnú hru, kde výsledok závisí prevažne ( pozn. ale nie úplne) od náhody a nie je nikým ovplyvniteľný, aká je to hazardná hra ? Každopádne telefonické hry sú málo ovplyvniteľné vedmosťami hráča a tiež sú ovplyvniteľné prevádzkovateľom. A práve preto že sú ovplyniteľné prevádzkovateľom, by podľa nasledujúcej časti zákona mali byť zakázané.

 

Ak sú teda tieto hry hazardné, tak sa na ne vzťahuje zákon č. 171/2005 zo 16. marca 2005 o hazardných hrách, ktorý hovorí:

“Hry,ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry,najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazujú.”

Aj keď tu nejde o pyramídové hry, ide o hazardné hry, ktoré takmer určite nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky na možnosť výhry. Nechce sa mi študovať všetky podmienky rôznych telefonických hier, ale v hore uvedenom príklade je nejasne definované že účastník môže byť prepojený do štúdia v čase určenom výrobcom. Netuším kto sa skrýva za výrobcom. A výrobca čoho ? Zariadenia, počítačového systému, alebo výrobca televíznej hry ? Možno je to prevádzkovateľ, alebo výrobca – prevádzkovateľ.

 

Ministerstvá, kontrolné a iné štátne inštitúcie sú tu na to aby slúžili záujmom občanov. Zo zákona musia odpovedať na otázky občana a prešetriť každý podnet. Zákon im ale už neukladá aby to robili dôsledne a odborne. O tom som sa presvedčil už niekoľko krát.

 

Minulí rok (rok 2009) údajne obyvatelia Slovenska minuli na hazardné hry 2,16 miliardy EUR. A čo je najzaujímavejšie, tak to boli obvykle tí najchudobnejší. Štát nemá snahu o zlepšenie životných podmienok (menej vzdelaných) chudobnejších ľudí, pretože inak by sa tak nestaral o štátne lotérie a naopak viedol by informačnú a vzdelávaciu kampať proti takýmto hrám.
Ak by sa hazard obmedzil, zdanil a inak reguloval, mohlo by sa ušetriť ročne viac ako prinesú všetky reformné opatrenia a zvyšovanie DPH v roku 2011. Navyše by to malo pravdepodobne pozitívny efekt aj v sociálnej oblasti, zníženie kriminality a nižšie výdavky na liečbu gemblerstva. Zdá sa však že rozmýšľanie politikov bolí a podľa nich by obmedzenie hazardu znamenalo obmedzenie slobody a veľmi zlú vec v podobe výpadku z príjmu daní vo výške niekoľko stoviek miliónov EUR.

 

Škoda však že v našej spoločnosti je nadradená sloboda konať zlo, ktorá obmedzuje slobodu konať dobro.

 

Na záver vám doporučujem zaujímavý článok Prečo lóterie nie sú ničím iným ako ďalšou daňou pre chudobných.
http://svarda.blog.sme.sk/c/295168/Preco-loterie-nie-su-nicim-inym-ako-dalsou-danou-pre-chudobnych.html

 

Pekný deň

Hyperloop na Slovensku nikdy nebude

08.05.2017

Keď Hyperloop transportation oznámil že na Slovensku zakladá výskumno vývojovú pobočku a plánuje vybudovať trať medzi Bratislavou a Viedňou, potešil som sa. Ako som sa však dozvedal ďalšie viac »

16. februára sa rozhodne či hazard v Bratislave definitívne skončí !

13.02.2017

Vo štvrtok 16.2.2017 budú bratislavskí mestskí poslanci hlasovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorý zakáže hazard na celom území mesta Bratislavy. Čieastočný zákaz hazardu viac »

Krádež 50 000 podpisov petície proti hazardu na bratislavskom magistráte. Sme mafiánsky štát ?

30.08.2016

https://youtu.be/rHdPHLBrfHE Dalo sa očakávať že "pro hazardná lobby" vyvinie veľké úsilie a vynaloží milióny eur na to aby zastavila prijatie všeobecne záväzného nariadenia za zákaz herní viac »

helikokoptéra, Marine One, Donald Trump, Dover

USA ukončia vojenskú pomoc Saudskej Arábii vo vojne v Jemene

14.12.2018 07:04

Senátori tiež podporili rezolúciu, ktorou uznali saudského korunného princa zodpovedného za vraždu novinára Chášakdžího.

obchod, nakupovanie, zľavy, rodina, nákup, potraviny

VIDEO: Bugár hovorí o falošných reťazcoch. Simon: Zdaňujete chudobu

14.12.2018 06:00

Odvod pre obchodníkov bude, rozhodli poslanci. Reťazce varujú, že odvod budú musieť zohľadniť. Opozícia hovorí o zdražovaní potravín, koalícia to odmieta.

írsko, referendum, potraty

Írsky parlament schválil návrh zákona povoľujúci umelé prerušenie tehotenstva

13.12.2018 22:58

Írsky premiér Leo Varadkar označil schválenie legislatívy zákonodarcami za "historickú chvíľu pre ženy".

donald trump

Stretnutie Putina s Trumpom nebude možné, kým Rusko nevráti zajaté lode

13.12.2018 22:03

Vyhlásil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton.

Daimonion

O ekonomike, spoločenských problémoch, medicíne, zdravej výžive, technike

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 251694x
Priemerná čítanosť článkov: 10068x

Autor blogu

Kategórie